หมายเลข ID หัวข้อ : 00252241 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

ฉันจะถ่ายวิดีโอแบบสโลว์โมชันโดยใช้ Cinema Pro ได้อย่างไร

  ใช้ได้กับ 

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II

  วิธีแก้ปัญหา

  คุณสามารถถ่ายวิดีโอสโลว์โมชันโดยเลือก "120" fps ในเมนู "FPS"

  หมายเหตุ

  1. เมนู "FPS" จะตั้งค่า fps ของกล้อง (ความเร็วในการบันทึกภาพ) คุณสามารถเลือก 120 fps หรือค่า fps ที่เทียบเท่ากับ "Project FPS"  (ความเร็วในการเล่นภาพ)" หากคุณเลือก 120 fps วิดีโอที่บันทึกไว้จะกลายเป็นสโลว์โมชัน และอัตราความเร็วจะขึ้นอยู่กับ "Project FPS"
   [เช่น] ถ้าตั้ง "Project FPS" ไว้ที่ 23.98 และ "FPS” ไว้ที่ 120(24) อัตราความเร็วจะช้าลง 5.0 เท่า (= 120/24)
  2. 120 fps จะใช้ได้กับเลนส์ 24 มม. เท่านั้น
  3. Xperia 1 II รองรับความละเอียด 2K ในโหมด 120 fps ขณะที่ Xperia 5 II รองรับความละเอียด 2K และ 4K ในโหมด 120 fps