หมายเลข ID หัวข้อ : 00252241 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/03/2021

ฉันจะถ่ายวิดีโอแบบสโลว์โมชันโดยใช้ Cinema Pro ได้อย่างไร

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  วิธีแก้ปัญหา

  คุณสามารถถ่ายวิดีโอสโลว์โมชันโดยเลือก "120" fps ในเมนู "FPS"

  หมายเหตุ

  1. เมนู "FPS" จะตั้งค่า fps ของกล้อง (ความเร็วในการบันทึกภาพ) คุณสามารถเลือก 120 fps หรือค่า fps ที่เทียบเท่ากับ "Project FPS"  (ความเร็วในการเล่นภาพ)" หากคุณเลือก 120 fps วิดีโอที่บันทึกไว้จะกลายเป็นสโลว์โมชัน และอัตราความเร็วจะขึ้นอยู่กับ "Project FPS"
   [เช่น] ถ้าตั้ง "Project FPS" ไว้ที่ 23.98 และ "FPS” ไว้ที่ 120(24) อัตราความเร็วจะช้าลง 5.0 เท่า (= 120/24)
  2. 120 fps จะใช้ได้กับเลนส์ 24 มม. เท่านั้น
  3. Xperia 1 II รองรับเฉพาะความละเอียดระดับ 2K ในโหมด 120fps ในขณะที่ Xperia 5 II และ Xperia PRO รองรับความละเอียดทั้ง 2K และ 4K ในโหมด 120fps