หมายเลข ID หัวข้อ : 00250325 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/09/2020

เอฟเฟ็คการตัดเสียงรบกวนมีไม่เพียงพอ (WF-SP800N)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หมายเหตุ: ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) จะได้ผลดีมากกับเสียงรบกวนความถี่ต่ำ (เบส) เสียงรบกวนดังกล่าวจะมาจากยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ แต่จะไม่สามารถตัดออกไปได้อย่างสมบูรณ์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากท่านรู้สึกว่า ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวนทำงานได้ไม่ดีพอ:

  ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดฟังก์ชัน Noise Canceling ไว้แล้ว

  ทำตามหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ไว้แล้ว

  • ใส่ชุดหูฟังทั้งสองด้านเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ปล่อยไว้ประมาณสองสามวินาที และจากนั้นนำออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ เมื่อนำออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ ฟังก์ชัน Noise Canceling จะเปิดขึ้นมา

  • ในระหว่างที่ใส่ ชุดหูฟัง ให้แตะที่ทัชเซนเซอร์ด้าน L จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงแนะนำ Noise canceling ใน การตั้งค่าเริ่มต้น ท่านสามารถสลับฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ เสียงรอบข้าง (Ambient Sound) ได้โดยการแตะที่ทัชเซนเซอร์ด้าน L

   หมายเหตุ:
   • ถ้าหาก ชุดหูฟังไม่สลับไปเป็น ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ลองทำการแตะหนึ่งครั้ง ให้ไว (ประมาณ 0.3 วินาที) ถ้าหากเวลาการแตะทัชเซนเซอร์และนิ้วนานเกินไป โหมดการทำงานจะสลับไปเป็นโหมด Quick Attention และไม่สลับไปเป็น ฟังค์ชัน   Noise Canceling

   • ถ้าท่านทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และไม่สามารถสลับ ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ได้โดยการแตะที่ทัชเซนเซอร์ที่ด้าน L แสดงว่ามีการกำหนดหน้าที่ของทัชเซนเซอร์หรือปุ่มนั้นไปเป็นฟังก์ชันอื่น เช่น Google Assistant ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้เปลี่ยน การตั้งค่ากลับไปเป็น ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) โดยใช้แอป Sony | Headphones Connect หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: Google Assistant เริ่มทำงานเอง เมื่อฉันพยายามจะสลับ ฟังก์ชันโหมด ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ เสียงรอบข้าง (Ambient Sound)

  • เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect

  ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนเอียร์บัดด้วยอันที่ให้ความรู้สึกว่ากระชับดีกว่า

  ถ้า เอียร์บัดไม่พอดีกับหูของท่าน หรือถ้าไม่ได้ใส่หูฟังอย่างถูกต้องการทำงานของฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนอาจจะได้รับผลกระทบได้ เพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุด รวมถึง เอฟเฟ็คของการ ตัดเสียงรบกวน ให้เปลี่ยน เอียร์บัดด้วยอันที่พอดีกับหูของท่านที่สุด

  วิธีการเลือก เอียร์บัดที่เหมาะสมที่สุด:

  หมายเหตุ: วีดีโอนี้จะแสดงให้ท่านเห็นถึงวิธีการเลือก เอียร์บัดที่เหมาะสมที่สุด  คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  ลองกับ เอียร์บัดขนาดต่าง ๆ ตามลำดับเริ่มจากอันที่มีขนาดใหญ่กว่า (L) และไปที่ อันที่มีขนาดเล็กกว่า(SS):

  1. เปลี่ยน เอียร์บัดใหม่:

   • ถือตัวเครื่องคว่ำหน้าลง บิดและหมุนตัวเอียร์บัดออก
    หมายเหตุ: ห้ามจิกที่ปลายของเอียร์บัดเมื่อถอดออก

    รูปภาพแสดงการถอดเอียร์บัด

   • ใส่ตัวเอียร์บัดเข้าไปใหม่ให้แน่น ต้องมั่นใจว่าตัวเอียร์บัดไม่หลวม หรือ เอียง

    รูปภาพแสดงการใส่ตัวเอียร์บัด

   หมายเหตุ: ท่านสามารถดูขนาดได้ตามจำนวนเส้นที่อยู่ที่ด้านล่างในของตัวเอียร์บัด
   รูปภาพของ เอียร์บัด (SS, S, M, L)
   SS: 1 เส้น
   S: 2 เส้น
   M: 3 เส้น
   L: 4 เส้น

  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่ หูฟังเข้าไปอย่างแน่นหนาและ เอียร์บัดได้มีการเลื่อนลึกเข้าไปในหูของท่าน ตัว เอียร์บัดจะเลื่อนลึกเข้าไปในหูของท่านได้ง่ายขึ้น ถ้าหากดึงส่วนบนสุดของใบหูเล็กน้อยในระหว่างที่บิดชุดหูฟัง

   รูปภาพแสดงการใส่ตัวเอียร์บัด

  3. ตรวจดูว่า ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ทำงานเป็นอย่างไรบ้าง

  4. ลองขนาดที่แตกต่างออกไป และตรวจดูว่า ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ทำงานเป็นอย่างไรบ้าง
   หมายเหตุ: ขนาดที่ดีที่สุดของ เอียร์บัดอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละหู ใช้ขนาดที่พอดีที่สุดตามที่เหมาะสมกับแต่ละหู

  5. ลองเปลี่ยน เอียร์บัดขนาดที่แตกต่างกันออกไป จนกระทั่งท่าน พบอันที่ดีที่สุดสำหรับ ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ของท่าน

  ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการปิด Adaptive Sound Control ไว้แล้ว

  ตรวจดู การตั้งค่าของ Adaptive Sound Control ในแอป Sony | Headphones Connect ถ้า Adaptive Sound Control เปิดอยู่ เอฟเฟ็คของ ฟังก์ชัน Noise Canceling อาจจะอ่อนลงไป ให้ปิด Adaptive Sound Controlเลื่อนแถบเลื่อนของการตั้งค่า Adaptive Sound Control ไปที่ OFF ในแอป Sony | Headphones Connect

  หมายเหตุ: Adaptive Sound Control เป็น ฟังก์ชันที่จะตรวจดูปฏิกิริยาของท่านผ่านทางแอป และจะทำการสลับการตั้งค่าของ Ambient Sound Controlให้โดยอัตโนมัติ เนื่องจากการทำงานนี้ ฟังก์ชัน Noise Canceling อาจจะเปลี่ยนไปเป็น ฟังก์ชัน Adaptive Sound Control และท่านอาจจะรู้สึกว่า การป้องกันเสียงรบกวนไม่ได้ผลดีนัก

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยน การตั้งค่าในแอป Sony | Headphones Connect :

  1. เลือกที่ ลูกศรชี้ไปทางขวา ที่ด้านขวาของหน้าจอ Status

   รูปภาพของหน้าจอแอป Headphones Connect

  2. เลื่อนแถบเลื่อนของการตั้งค่าของ Adaptive Sound Control ไปที่ OFF

   รูปภาพของหน้าจอแอป Headphones Connect

   1. การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control) ON
   2. การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control) OFF