หมายเลข ID หัวข้อ : 00243104 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

Google Assistant เริ่มทำงานเอง เมื่อฉันพยายามจะสลับ ฟังก์ชันโหมด Noise Canceling และ Ambient Sound

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เมื่อ หูฟังและ อุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกันใหม่แล้ว ตัวแจ้งเตือนของ Google Assistant อาจจะมีแสดงขึ้นมา ถ้าหากท่านแตะที่การแจ้งเตือนนั้น การกำหนดหน้าที่ของปุ่มหูฟังหรือฟังก์ชันทัชเซนเซอร์จะสลับไปเป็น Google Assistant ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้เปลี่ยนการกำหนดหน้าที่กลับไปเป็น Ambient Sound Control โดยการใช้แอป Sony | Headphones Connect

    ข้อสำคัญ: ถ้าหากยังมีการแจ้งเตือนตัวเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง ในการเชื่อมต่อครั้งต่อไป ไม่ต้องแตะที่การแจ้งเตือนนั้น แต่ให้ปัดเพื่อปิดการแจ้งเตือนนั้นแทน