หมายเลข ID หัวข้อ : 00229801 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/09/2020

เอฟเฟ็คการตัดเสียงรบกวนมีไม่เพียงพอ (WF-1000XM3)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ฟังก์ชันลด เสียงรบกวน จะมีประผลมากที่สุดสำหรับ เสียงรบกวนที่มีความถี่ต่ำ (เสียงเบส) เช่น เสียงรบกวนจากรถยนต์หรือ เครื่องปรับอากาศ แต่จะไม่สามารถลดเสียงทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ได้

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากท่านรู้สึกว่า ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน (Noise canceling) ไม่เพียงพอ:

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดฟังก์ชัน Noise Canceling ไว้แล้ว

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดฟังก์ชัน Noise Canceling ไว้แล้ว

  • ใส่ชุดหูฟังทั้งสองด้านเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ปล่อยไว้ประมาณสองสามวินาที และจากนั้นนำออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ
   เมื่อนำออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ ฟังก์ชัน Noise Canceling จะเปิดขึ้นมา
  • ในระหว่างที่ใส่ ชุดหูฟัง ให้แตะที่ทัชเซนเซอร์ด้าน L จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงแนะนำ "Noise canceling"
   ใน การตั้งค่าเริ่มต้น ท่านสามารถสลับฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ เสียงรอบข้าง (Ambient Sound) ได้โดยการแตะที่ทัชเซนเซอร์ด้าน L

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหาก ชุดหูฟังไม่สลับไปเป็น ฟังก์ชัน Noise Canceling ลองทำการแตะหนึ่งครั้ง ให้ไว (ประมาณ 0.3 วินาที) ถ้าหากเวลาการแตะทัชเซนเซอร์และนิ้วนานเกินไป โหมดการทำงานจะสลับไปเป็นโหมด Quick Attention และไม่สลับไปเป็นฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling)
   • ถ้าท่านทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และไม่สามารถสลับ ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ได้โดยการแตะที่ทัชเซนเซอร์ที่ด้าน L แสดงว่ามีการกำหนดหน้าที่ของทัชเซนเซอร์หรือปุ่มนั้นไปเป็นฟังก์ชันอื่น เช่น Google Assistant ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้เปลี่ยน การตั้งค่ากลับไปเป็น ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) โดยใช้แอป Sony | Headphones Connect
    คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง: Google Assistant เริ่มทำงานเอง เมื่อฉันพยายามจะสลับ ฟังก์ชันโหมด ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ เสียงรอบข้าง (Ambient Sound)

  • เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect

  เปลี่ยน เอียร์บัดใหม่

  เอฟเฟ็คการป้องกันเสียงรบกวนจะไม่ได้ผล ถ้าหากเอียร์พิซไม่ใส่เข้ากับหูของท่านอย่างถูกต้อง เลือกและใส่ตัว เอียร์บัด ที่ทำให้ท่านได้ยินและมีเสียงรอบข้างในแต่ละตัวน้อยที่สุด เมื่อทำการเปลี่ยน เอียร์บัด ให้ลอง เอียร์บัดขนาดต่าง ๆ ตามลำดับจากขนาดใหญ่กว่าไปจนถึงขนาดเล็กกว่า
  หมายเหตุ: ขนาดที่ดูที่สุดของ เอียร์บัดสำหรับหูด้านซ้ายและด้านขวาอาจจะแตกต่างกันได้

  • ถ้าต้องการถอดเอียร์บัด

   ห้ามจิกที่ปลายของเอียร์บัดเมื่อถอดออก

   รูปภาพแสดงการถอดเอียร์บัดออก
  • ถ้าต้องการใส่เอียร์บัด

   ให้ใส่เอียร์บัดเข้าไปจนสุด การใส่ตัว เอียร์บัด เข้าไปต้องไม่ให้หลวมหรือเอียง

   รูปภาพแสดงการใส่ เอียร์บัด

  ปรับตำแหน่งของชุดหูฟังให้พอดีกับหูของท่าน

  บิดชุดหูฟังเพื่อเลื่อนตัวเอียร์บัดให้เข้าลึกเข้าไปในหูของท่าน

  รูปภาพแสดงการบิดตัวชุดหูฟัง

  การบิดตัวเอียร์บัดในขณะดึงส่วนบนของหูของท่านขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการใส่เข้าไป

  รูปภาพแสดงการใส่เอียร์บัด

  ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการปิด Adaptive Sound Control ไว้แล้ว

  ตรวจดู การตั้งค่าของ Adaptive Sound Control ในแอป Sony | Headphones Connect ถ้า Adaptive Sound Control เปิดอยู่ เอฟเฟ็คของ ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) อาจจะอ่อนลงไป
  ให้ปิด Adaptive Sound Controlเลื่อนแถบเลื่อนของการตั้งค่า Adaptive Sound Control ไปที่ OFF ในแอป Sony | Headphones Connect.

  หมายเหตุ: Adaptive Sound Control เป็น ฟังก์ชันที่จะตรวจดูปฏิกิริยาของท่านผ่านทางแอป และจะทำการสลับการตั้งค่าของ Ambient Sound Controlให้โดยอัตโนมัติ เนื่องจากการทำงานนี้ ฟังก์ชัน Noise Canceling อาจจะเปลี่ยนไปเป็น ฟังก์ชัน Adaptive Sound Control และท่านอาจจะรู้สึกว่า การป้องกันเสียงรบกวนไม่ได้ผลดีนัก

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยน การตั้งค่าในแอปSony | Headphones Connect:

  1. เลือกที่  ลูกศรชี้ไปทางขวา ด้านข้างขวาของหน้าจอ  Status

   ภาพแสดง การตั้งค่าของ การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control)

  2. เลื่อนแถบเลื่อนของการตั้งค่าของAdaptive Sound Controlไปที่OFF

   ภาพแสดง การตั้งค่าของ การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control)

   1. การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control) ON
   2. การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control) OFF