หมายเลข ID หัวข้อ : 00261949 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

ลำโพงไร้สายไม่สามารถเชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟนหรือ Walkman ผ่าน Bluetooth ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากปัญหาเกิดขึ้น ให้ลบข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ออกจาก อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง ต่อไปนี้จะแสดงขั้นตอนเมื่อท่านเชื่อมต่อ iPhone, สมาร์ทโฟน Android หรือ Walkman:

  สำหรับ iPhone

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ การตั้งค่า iPhone ให้อ้างอิงกับคู่มือหรือหน้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้น

  1. ปิดลำโพง
  2. ในหน้าจอของ iPhone ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพง สำหรับขั้นตอนที่ละเอียด ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการลบข้อมูล Bluetooth ออกจากอุปกรณ์
   หมายเหตุ: ถ้าหากลำโพงไม่มีแสดงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  3. เปิดลำโพงขึ้นมา
  4. กดที่ปุ่ม BLUETOOTH
   หมายเหตุ: ตัวแสดงสถานะ BLUETOOTH จะเริ่มกะพริบติดกันสองครั้ง (โหมดการจับคู่)
  5. ใน iPhone ให้ปิดคุณสมบัติ BLUETOOTH และเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
  6. แตะที่ชื่อรุ่นของลำโพงที่แสดงในเมนู อุปกรณ์อื่น ๆ (OTHER DEVICES)
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากต้องใส่รหัสผ่าน ให้ป้อน 0000
   • รหัสผ่าน (Passkey) อาจจะเรียกเป็น Passcode, รหัส PIN, หมายเลข PIN, หรือ รหัสผ่าน (Password) ก็ได้
  7. ท่านสามารถตรวจดูว่าลำโพงได้มีการจับคู่สำเร็จกับ iPhone สำเร็จแล้วเมื่อมีชื่อของลำโพงนั้นในเมนู อุปกรณ์ของฉัน (MY DEVICES) ที่แสดงสถานะ เชื่อมต่อแล้ว (Connected)

  สำหรับ สมาร์ทโฟน Android หรือ Walkman

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ การตั้งค่า สมาร์ทโฟน Android หรือ Walkman ให้อ้างอิงกับคู่มือหรือหน้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้น

  1. ปิดลำโพง
  2. ในหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือ Walkman, ลบข้อมูลการจับคู่ของ ลำโพงนั้นออกไป สำหรับขั้นตอนที่ละเอียด ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการลบข้อมูล Bluetooth ออกจากอุปกรณ์
   หมายเหตุ: ถ้าหากลำโพงไม่มีแสดงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  3. เปิดลำโพงขึ้นมา
  4. กดที่ปุ่ม BLUETOOTH
   หมายเหตุ: ตัวแสดงสถานะ BLUETOOTH จะเริ่มกะพริบติดกันสองครั้ง (โหมดการจับคู่)
  5. ในหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือ Walkman ให้ปิดคุณสมบัติ BLUETOOTH และเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
  6. แตะที่ชื่อรุ่นของ ลำโพงที่แสดงอยู่ในเมนู อุปกรณ์ที่มี (Available devices)
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากไม่มีชื่อรุ่นของลำโพงแสดงให้แตะที่ ไอคอนเพิ่มเติมรีเฟรช (Refresh)
   • ถ้าหากต้องใส่รหัสผ่าน ให้ป้อน 0000
   • รหัสผ่าน (Passkey) อาจจะเรียกเป็น Passcode, รหัส PIN, หมายเลข PIN, หรือ รหัสผ่าน (Password) ก็ได้
  7. ทำตามคำแนะนำใด ๆที่แสดงบนหน้าจอ
  8. ท่านสามารถตรวจดูว่าลำโพงได้มีการจับคู่สำเร็จกับ สมาร์ทโฟนหรือ Walkman สำเร็จแล้วเมื่อมีชื่อของลำโพงนั้นในเมนู อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว (Paird devices)