หมายเลข ID หัวข้อ : 00244147 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

เครื่อง Walkman ไม่ชาร์จไฟให้เต็มเมื่อเชื่อมต่อกับลำโพง

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ถ้าหากมีการตั้งฟีเจอร์ AUTO STANDBY ของ ระบบลำโพงไว้เป็น ON ลำโพงจะปิดลงไปเองเมื่อไม่มีเสียงและไม่มีการใช้งานประมาณ 20 นาที

    ถ้าหากเครื่อง Walkman เชื่อมต่อเข้ากับ ระบบลำโพงในระหว่างที่ทำ การชาร์จไฟ และ ลำโพงเข้าสู่โหมด AUTO STANDBY การชาร์จไฟนั้นจะหยุดลงไปด้วยเช่นกัน
    เพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องนี้ ให้ตั้ง AUTO STANDBY ของ ระบบลำโพงไปที่ OFF