หมายเลข ID หัวข้อ : 00228555 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/10/2021

มีเสียงเบาหรือไม่มีเสียงจากลำโพงไร้สาย Bluetooth

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ตรวจดูดังต่อไปนี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

  • ตรวจเช็คดูว่าตัวแสดงสถานะ Bluetooth ของลำโพงไร้สายมีการติดสว่างหรือไม่
  • ปิด การเชื่อมต่อ Bluetooth ของ อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ จากนั้นให้เปิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ใหม่
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณอาจจะทำการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้ใหม่โดยการเริ่มการทำงานของลำโพงนั้นใหม่
  • ถ้าหาก ลำโพงไร้สายนั้นมีพอร์ต AUDIO IN , ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับพอร์ต AUDIO IN นั้นของลำโพงไร้สาย
  • เพิ่มระดับเสียงของลำโพงไร้สายและอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ
  • ถ้า อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณของท่านเป็นคอมพิวเตอร์ ให้เริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์เพลงใหม่
  • ถ้าหากท่านใช้ Music Center (SongPal) ในอุปกรณ์มือถือของท่าน ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

  ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากตรวจดูตามรายการข้างต้นทั้งหมดแล้ว ให้ลบข้อมูลอุปกรณ์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ออกไป จากนั้นทำการจับคู่อีกครั้งหนึ่ง