หมายเลข ID หัวข้อ : 00248099 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/07/2020

ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง Sound Bar จะแสดง DTS ถึงแม้ว่าเครื่องเล่น Blu-ray Disc กำลังเล่นคอนเทนท์ที่เป็น DTS:X อยู่ก็ตาม

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อหรือการตั้งค่า จะมีความแตกต่างกันที่ท่านสามารถจะเล่นคอนเทนท์ที่เป็นฟอร์แมท DTS:X ได้หรือไม่ หรือว่าช่องแสดงผลด้านหน้าแสดงฟอร์แมทของออดิโออย่างไร

  ถ้ามี DTS แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง Sound Bar ถึงแม้ว่าจะเล่นคอนเทนท์ที่เป็น DTS:X ให้ตรวจเช็คดูวิธีการเชื่อมต่อ:

  • เครื่อง Sound Bar เชื่อมต่อกับเครื่องเล่น Blu-ray Disc โดยใช้สาย HDMI
  • เครื่อง Sound Bar เชื่อมต่อกับทีวี (พอร์ต HDMI (eARC)) โดยใช้สาย HDMI

  หมายเหตุ:

  • กับการตั้งค่าต่อไปนี้ DTS จะแสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า ถึงแม้ว่าจะกำลังเล่นคอนเทนท์ที่เป็น DTS:X อยู่ก็ตาม ไม่ว่าจะมีอะไรแสดงอยู่ที่ช่องแสดงผล เสียงจะได้รับการถอดรหัสไปเป็น DTS:X:
   • Sound Mode ตั้งไว้ที่ STANDARD หรือ CINEMA
   • Sound Mode ตั้งไว้ที่ MUSIC และImmersive Audio Enhancement ตั้งไว้ที่ ON
  • กับวิธีการเชื่อมต่อ ต่อไปนี้ท่านจะไม่สามารถเล่น DTS:X ได้แม้จะกำลังเล่นคอนเทนท์ที่เป็น DTS:X จากเครื่องเล่น Blu-ray Disc :
   • เครื่อง Sound Bar เชื่อมตอกับเครื่องเล่น Blu-ray Disc โดยใช้สาย ออปติคอลดิจิทัล
   • เครื่อง Sound Bar เชื่อมต่อกับทีวี (พอร์ต HDMI (ARC)) โดยใช้สาย HDMI