หมายเลข ID หัวข้อ : 00246699 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/06/2020

ฉันถ่ายโอนภาพยนตร์ XAVC S ไปให้กับสมาร์ทโฟนของฉัน แต่ไม่มีเสียงออกมาเมื่อฉันทำการเล่น

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนอาจจะไม่สามารถเล่่นภาพยนตร์ XAVC S ที่ถ่ายโอนมาอย่างถูกต้องได้ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเล่นภาพยนตร์ได้อย่างราบรื่น หรืออาจจะไม่เสียง 

  เราแนะนำให้ใช้งานดังต่อไปนี้

  • ถ่ายโอนภาพยนตร์ Proxy ไปให้กับสมาร์ทโฟนและทำการเล่น
  1. เลือกที่ MENU Camera Settings2 → Proxy Recording → On
  2. เลือกที่ MENU → Network → Send to Smartphone Func. → Sending Target → Proxy Only หรือ Proxy & Original
  3. เล่น ภาพยนตร์ Proxy ที่ ถ่ายโอนมาโดยใช้ Send to Smartphone Func. บนสมาร์ทโฟนของท่าน
  • ใช้แอป Movie Edit add-on smartphone ทำการส่งออก ภาพยนตร์และทำการเล่น 
   สำหรับรายละเอียดวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกับหน้าสนับสนุนของ Movie Edit add-on
   https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/movieedit/l/index.php