หมายเลข ID หัวข้อ : 00122137 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เมื่อทำการเล่นภาพยนตร์, จะได้ยินเสียงที่ไม่ได้ยินในขณะบันทึกออกมาด้วย.

    เสียงที่เกิดจากเลนส์หรือกล้องอาจได้รับการบันทึกเข้าไปด้วย.

    ถ้าหากเสียงนั้นมีความเด่นชัด, ให้ใช้ไมโครโฟนภายนอกแบบเส้นผ่าศูนย์กลาง mini-plug 3.5มม. โดยการเชื่อมต่อเข้ากับแจ็คไมโครโฟนของกล้องและวางให้ห่างจากตัวเลนส์เท่าที่เป็นไปได้, จะสามารถลดเสียงนั้นลงไปได้เป็นอย่างมาก.
    ถ้าหากเสียงนั้นยังคงรบกวนท่าน, ท่านสามารถทำการบันทึกภาพยนตร์โดยไม่มีเสียง โดยการปรับตั้ง Audio Recording ไปเป็น Off, หรือทำการปรับตั้ง Audio Rec Level ไปเป็นระดับเสียงที่ต่ำที่สุด.