หมายเลข ID หัวข้อ : 00253918 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2021

รูปภาพ HEIF ที่ถ่ายไว้ด้วยกล้องไม่สามารถเล่นใน สมาร์ทโฟนได้

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ทั้ง 8 บิตและ 10 บิต มีการกำหนดไว้สำหรับ ฟอร์แมท HEIF อย่างไรก็ตาม กล้องนี้ใช้รูปแบบข้อมูล 10-บิต HEIF เพื่อให้มีภาพคุณภาพสูงขึ้น แม้ว่ารูปแบบข้อมูล 10-บิต HEIF จะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย ISO แต่จะไม่สามารถเล่นบนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวนมากมีรองรับ รูปแบบข้อมูล 8-บิต HEIF ได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564)

    ถ้าต้องการเล่นรูปภาพ 10-บิต HEIF ที่ถ่ายด้วยกล้องบนสมาร์ทโฟน ให้ลองทำการแปลงไปเป็นไฟล์ JPEG หรือ TIFF บนคอมพิวเตอร์โดยใช้ Imaging Edge Desktop ที่ให้มาต่างหาก ก่อนทำการถ่ายโอนไปให้กับสมาร์ทโฟน