หมายเลข ID หัวข้อ : 00251380 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/05/2022

ฉันสามารถบันทึกภาพถ่าย RAW ในการ์ด SD ได้หรือไม่

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    วิธีแก้ปัญหา

    หมายเลข ท่านสามารถเลือกที่เก็บข้อมูลภายในสำหรับการบันทึกภาพถ่าย RAW ได้เท่านั้น

    หมายเหตุ: เอาต์พุตภาพถ่าย RAW (.DNG) จะได้รับการรองรับในการอัปเดต SW