หมายเลข ID หัวข้อ : 00251380 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2020

ฉันสามารถบันทึกภาพถ่าย RAW ในการ์ด SD ได้หรือไม่

    ใช้ได้กับ 

    • Xperia 1 II

    วิธีแก้ปัญหา

    ไม่ได้ คุณสามารถเลือกที่เก็บข้อมูลภายในสำหรับการบันทึกภาพถ่าย RAW ได้เท่านั้น

    หมายเหตุ: เอาต์พุตภาพถ่าย RAW (.DNG) จะได้รับการรองรับในการอัปเดต SW