หมายเลข ID หัวข้อ : 00253055 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2021

ฉันสามารถทำการบันทึกเสียงด้วยไมค์แบบไร้สายโดยใช้ Cinema Pro หรือแอป Camera ได้หรือไม่?

ฉันสามารถทำการบันทึกเสียงด้วยไมค์แบบไร้สายในขณะถ่ายวิดีโอ/ภาพยนตร์โดยใช้ Cinema Pro หรือแอป Xperia Camera ได้หรือไม่? / ฉันสามารถทำการบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนไร้สายโดยใช้ Cinema Pro หรือแอป Camera ได้หรือไม่?

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II
  • Xperia 1
  • Xperia 5
  • Cinema Pro
  • แอป Xperia Camera

  วิธีแก้ปัญหา

  ทั้ง Cinema Pro และแอป Xperia Camera ไม่มีตัวเลือกในการบันทึกเสียงโดยใช้ไมค์ภายนอกแบบไร้สาย อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้ไมโครโฟนภายนอกกับ Cinema Pro ให้ลองเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบมีสายเข้ากับโทรศัพท์โดยใช้:

  Cinema Pro 
  อินพุตดิจิตอล USB-Cมี (มีระบบเสียงสเตอริโอ)
  อินพุตอนาล็อก USB-C มี (มีระบบเสียงโมโนเท่านั้น)