หมายเลข ID หัวข้อ : 00251922 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2020

ฉันสามารถบันทึกภาพถ่ายในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง 20fps ในการ์ด SD ได้หรือไม่

    ใช้ได้กับ

    • Xperia 1 II

    วิธีแก้ปัญหา

    ไม่ได้ คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องในที่เก็บข้อมูลภายในเท่านั้น