หมายเลข ID หัวข้อ : 00239486 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

ฉันจะสามารถสร้าง เล่น หรือลบ รายการเล่นใน เครื่องเล่น Walkman® ได้หรือไม่ ?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ท่านสามารถทำการเล่น หรือลบ รายการเล่นใด ๆ ใน เครื่องเล่น Walkman® ที่ท่านสร้างขึ้นมาด้วยซอฟต์แวร์ Music Center for PCได้ 

    ถ้าต้องการสร้างรายการเล่น ให้ใช้ซอฟต์แวร์ Music Center for PC (เวอร์ชัน 2.2 หรือที่ใหม่กว่า) และจากนั้นให้ ถ่ายโอนไปให้กับเครื่อง Walkman นอกจากนี้ให้ใช้ซอฟต์แวร์ Music Center for Pc ด้วย
    สำหรับรายละเอียดในวิธีการใช้งานเหล่านี้ ให้อ้างอิงกับส่วนของ การสร้างหรือแก้ไขรายการเล่นของเพลง ในเว็บไซต์ Music Center for PC (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

    หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถสร้างรายการเล่นของ เครื่องเล่น Walkmanได้