หมายเลข ID หัวข้อ : 00239486 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

ฉันจะสามารถสร้าง เล่น หรือลบ รายการเล่นใน เครื่องเล่น Walkman® ได้หรือไม่ ?

    ท่านสามารถทำการเล่น หรือลบ รายการเล่นใด ๆ ใน เครื่องเล่น Walkman® ที่ท่านสร้างขึ้นมาด้วยซอฟต์แวร์ Music Center for PCได้ 

    ถ้าต้องการสร้าง รายการเล่น ให้ใช้ซอฟต์แวร์ Music Center for PC (เวอร์ชัน 2.2 หรือที่ใหม่กว่า) และจากนั้น ถ่ายโอนไปให้กับเครื่อง Walkman
    สำหรับรายละเอียดในวิธีการทำงาน ให้อ้างอิงกับส่วนของ การสร้าง หรือแก้ไข รายการเล่นของเพลง  ใน เว็บไซต์ Music Center for PC

    หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถใช้ เครื่องเล่น Walkman®ทำการสร้าง รายการเล่นได้