หมายเลข ID หัวข้อ : 00256389 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/01/2021

ฉันจะใช้ Smart Lock เพื่อให้ อุปกรณ์ของฉันปลดล็อกในบาง สถานการณ์ได้อย่างไร? (Android 10 หรือ Android 11)

Smart Lock ทำงานอย่างไร? / อะไรคือ Smart Lock? / ฉันจะเซ็ตอัป Smart Lock ได้อย่างไร? / มี Smart Lock แบบไหนในโทรศัพท์ Xperia ของฉัน?

  ใช้ได้กับ

  • Android 11
  • Android 10

  วิธีแก้ปัญหา

  คุณสมบัติ Smart Lock จะปลดล็อกอุปกรณ์ของท่านอัตโนมัติในบางสถานการณ์ ท่านสามารถตั้ง อุปกรณ์ของท่านให้ปลดล็อกได้ เช่น เมื่อเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ Bluetooth® นำอุปกรณ์นั้นไปกับท่าน

  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม อุปกรณ์ของท่านให้ปลดล็อกอัตโนมัติให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ แนะนำให้เชื่อมต่อ Wi-Fi® เพื่อจำกัดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล
  • ตรวจสอบว่าแอปทั้งหมดอัปเดตโดยใช้แอปพลิเคชัน Play Store™ เพื่อให้แน่ใจว่าแอปบริการของ Google Play ™ ได้รับการอัปเดต คุณจะสามารถใช้คุณลักษณะ Smart Lock รุ่นล่าสุดได้เมื่อมีแอปบริการของ Google Play™ รุ่นล่าสุด
  • เปิดใช้งาน Smart Lock
  • ตั้งว่าเมื่อใดท่านต้องการให้อุปกรณ์ของท่านปลดล็อกอัตโนมัติโดยการเลือกที่ชนิดของ Smart Lock 

  Smart Lock แบบอื่น ๆ

  • ตรวจสอบว่าอยู่กับตัว (On-body detection) - ปลดล็อกอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านนำอุปกรณ์นั้นไปกับตัวท่าน 
  • สถานที่เชื่อถือได้ (Trusted places)- ปลดล็อก อุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านอยู่ในตำแหน่งที่เชื่อถือได้
  • อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ (Trusted devices)- ปลดล็อก อุปกรณ์ของท่านเมื่อเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อถือได้ 

  วิธีเปิดใช้งาน Smart Lock

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่ารูปแบบการปลดล็อกหรือรหัสพิน (PIN) หรือรหัสผ่านสำหรับล็อกหน้าจอของคุณ
  2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ความปลอดภัย (Security) > สิ่งที่เชื่อถือได้ (Trust agents)
  3. ลากแถบเลื่อนข้าง  Smart Lock (Google) ไปทางขวา
  4. แตะลูกศรย้อนหลังที่อยู่กับ สิ่งที่เชื่อถือได้ (Trust agents) 
  5. หาและแตะที่ Smart Lock 
  6. ยืนยันรูปแบบ หรือ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ คุณต้องใส่การล็อกหน้าจอนี้ทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า Smart Lock ของคุณ 
  7. เลือกแบบของ Smart Lock และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเปิดการทำงาน 

  หมายเหตุ1: คุณสมบัติ Smart Lock อาจจะไม่มีให้ครบในทุกตลาด ประเทศ หรือภูมิภาค โปรดทราบว่า Smart Lock มีคุณสมบัติความปลอดภัยที่น้อยกว่ารหัสพิน (PIN) หรือ รหัสผ่าน (Password) 
  หมายเหตุ2: คุณสมบัติ Smart Lock พัฒนาขึ้นมาโดย Google™ และการทำงานที่แท้จริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในการอัปเดตของ Google