หมายเลข ID หัวข้อ : 00153008 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/08/2017

ข้อผิดพลาด: มีข้อความ Feature not available แสดงขึ้นมาเมื่อเลือก แอพที่ลงทะเบียนไว้ใน My Apps ของ Content Bar (DISCOVER).

  การบริการนั้นอาจจะมีการยกเลิกไปแล้ว หรือ มีการเปลี่ยน URL ไปแล้ว. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ยังมีการให้บริการนั้นอยู่.

  ถ้าหากการบริการนั้นถูกยกเลิกไปแล้ว ให้ลบการลงทะเบียนของแอพนั้นออกไปตามขั้นตอนต่อไปนี้.
  ถ้าหาก URL นั้นถูกเปลี่ยนแปลงไป, หลังจากที่ทำการลบการลงทะเบียนแอพนั้นออกไปแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนแอพนั้นใหม่อีกครั้ง.

  วิธีการลบแอพออก

  1. กดที่ปุ่ม DISCOVER บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Edit My Apps ในระหว่างที่เลือก My Apps ไว้.
  3. เลือกที่ My Apps.
  4. เลือกแอพที่ท่านต้องการจะลบ, จากนั้น เลือกที่ REMOVE FROM MY APPS.

  วิธีลงทะเบียนแอพ

  • ถ้าไม่มีแอพลงทะเบียนใน My Apps

   1. กดที่ปุ่ม DISCOVER บนรีโมท.
   2. เลือกที่ Edit My Apps ในระหว่างที่เลือก My Apps ไว้.
   3. เลือกที่ Add Apps.
   4. เลือกแอพที่ท่านต้องการจะติดตั้ง, จากนั้น เลือกที่ ADD TO MY APPS.
  • ถ้ามีแอพลงทะเบียนใน My Apps

   1. กดที่ปุ่ม DISCOVER บนรีโมท.
   2. เลือกที่ Edit My Apps ในระหว่างที่เลือก My Apps ไว้.
   3. เลือกที่ Add Apps.
   4. เลือกแอพที่ท่านต้องการลงทะเบียน, จากนั้น เลือกที่ ADD TO MY APPS.