หมายเลข ID หัวข้อ : 00153531 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

เสียง วิดีโอ หรือทั้งสองอย่างหายไปเมื่อใช้การเชื่อมต่อ HDMI.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหาว่า ทำไมเสียงวิดีโอหรือทั้งสองอย่างถึงหายไป เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI.

  หมายเหตุ: เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้, ให้ตรวจสอบสถานะของเสียงหรือวิดีโอ หลังจากที่เสร็จแต่ละขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่เกิดการดรอปหายของเสียงหรือวิดีโออีก.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายต่าง ๆ มีการเชื่อมต่อที่แน่นหนากับส่วนประกอบทั้งหมด.
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สาย HDMI ไม่ได้ ผูกรวมหรือวางใกล้กับสายไฟกำลังใด ๆ. สายไฟกำลังหรือสายอื่น ๆ ที่มีแรงดันไฟอาจจะทำให้เกิดการรบกวนกับสัญญาณ HDMI ได้, ในระหว่างการติดตั้ง, จะเป็นการดีที่สุด ที่จะเดินสาย HDMI แยกออกจากสายไฟอื่น ๆ.
  3. ถ้าหากระบบออดิโอนั้นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุทที่ใช้ร่วมกันไม่ได้กับ HDCP (High bandwidth Digital Content Protection), ท่านจะไม่สามารถส่งออกรูปภาพใด ๆ ได้.
   ในกรณีนี้, ให้ตรวจสอบรายละเอียดสเปคต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย.
  4. สำหรับ STR-DN1060 และ STR-DN860
   ถ้าหากท่านไม่สามารถจะเอาท์พุทคอนเทนท์ 4K บนทีวีได้ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:
   • เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ HDCP 2.2 เพื่อให้แสดงคอนเทนท์ 4K ออกมา, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นกับขั้วแจ็ค HDMI IN SAT/CATV และเชื่อมต่อทีวีเข้ากับขั้วแจ็ค HDMI OUT (ARC) ของเครื่องรับ AV receiver.
   • ขึ้นอยู่กับทีวีหรืออุปกรณ์วิดีโอ, คอนเทนท์ 4K อาจจะไม่มีการแสดงออกมา. ให้ตรวจสอบความสามารถและการปรับตั้งทีวีและอุปกรณ์วิดีโอของท่าน.
   • ต้องแน่ใจว่า ได้ใช้สาย High Speed HDMI เพื่อรับชมคอนเทนท์ 4K.
  5. ลองใช้สาย HDMI อื่นเชื่อมต่อ.

   หมายเหตุ: คุณภาพของสาย HDMI ก็จะทำให้เกิดการดรอปเอาท์ได้เช่นกัน. ขอแนะนำให้ใช้แต่สาย Sony HDMI หรือ หาแต่สาย high-speed HDMI จากร้านขายเครื่องอิเล็คทรอนิกส์ในพื้นที่ของท่าน.
  6. ตรวจสอบว่า ได้มีการเลือกอินพุทที่เหมาะสมในระบบเครื่องเสียงในบ้าน.
  7. ทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ออดิโอนั้นให้เป็นค่าการปรับต้ังจากโรงงาน.

   หมายเหตุ: ขั้นตอนในการรีเซ็ตหรือ เตรียมพร้อมเริ่มต้นใช้งานใหม่ เฉพาะรุ่นจะมีอยู่ในคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้.
  8. รีเซ็ตการเชื่อมต่อของ HDMI .