หมายเลข ID หัวข้อ : 00198767 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

ภาพและเสียงไม่ตรงกันเมื่อใช้ฟังก์ชัน USB-DAC

สำหรับเครื่อง Walkman ZX300 และ A40 ซีรีส์

  เมื่อใช้ฟังก์ชัน USB-DAC , สัญญาณออดิโอจะได้รับการโปรเซสในเครื่อง Walkman, ซึ่งอาจจะทำให้ภาพและเสียงไม่ตรงกัน เมื่อเล่นวิดีโอหรือเกมในเครื่องคอมพิวเตอร์.

  ให้ใช้ฟังก์ชัน USB-DAC นี้เฉพาะเมื่อฟังเพลง.
  แอปพลิเคชันต่อไปนี้ทำงานร่วมกันได้กับฟังก์ชั่น USB-DAC . แอปต่อไปนี้แนะนำให้ใช้กับเครื่อง Walkman.

  Windows: Music Center for PC
  Mac: Hi-Res Audio Player สำหรับ Mac
  หมายเหตุ: เข้าไปที่เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันนี้. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.