หมายเลข ID หัวข้อ : 00198767 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/05/2018

ภาพและเสียงไม่สอดคล้องกันเมื่อใช้ฟังก์ชัน USB-DAC (Walkman ZX300 และ A40 ซีรี่ย์)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อใช้ฟังก์ชัน USB-DAC , สัญญาณออดิโอจะได้รับการโปรเซสในเครื่อง Walkman, ซึ่งอาจจะทำให้ภาพและเสียงไม่ตรงกัน เมื่อเล่นวิดีโอหรือเกมในเครื่องคอมพิวเตอร์.

ให้ใช้ฟังก์ชัน USB-DAC นี้เฉพาะเมื่อฟังเพลง.
แอปพลิเคชันต่อไปนี้ทำงานร่วมกันได้กับฟังก์ัชัน USB-DAC . แอปต่อไปนี้แนะนำให้ใช้กับเครื่อง Walkman.

Windows Music Center for PC
Mac: Hi-Res Audio Player for Mac
หมายเหตุ:
เข้าไปที่เว็ปไซต์สนับสนุนลูกค้า เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันนี้. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.