หมายเลข ID หัวข้อ : 00202567 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/05/2019

เมนู Home สำหรับ Android TV™ (Android™ 8.0 Oreo™)

  ข้อสำคัญ: ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง จำเป็นต้องมีการอัปเดตไปเป็น Android OS 8.0 Oreo

  เมื่อท่านกดปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล หน้าจอเมนูHome จะแสดงขึ้นมา. จากเมนูHome ท่านสามารถค้นหาสำหรับคอนเทนท์และเลือกคอนเทนท์ แอปต่าง ๆ และการตั้งค่าต่าง ๆที่แนะนำได้.

  หน้าจอเมนู Home

  [A] การค้นหา, การแจ้งเตือน, อินพุท และการตั้งค่า

  ไอคอนคำอธิบาย

  การค้นหาด้วยเสียง/คีย์บอร์ดบนหน้าจอ: ป้อนคำหลัก (Keyword) ด้วยไมโครโฟน บนตัวรีโมทคอนโทรล หรือด้วยคีย์บอร์ดบนหน้าจอในทีวี และค้นหาสำหรับคอนเทนท์ต่างๆมากมาย
  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆของฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง ให้อ้างอิงกับ:
  วิธีการใช้ฟังก์ชัน Voice Search

  การแจ้งเตือน (Notification): แสดงขึ้นมาเมื่อมีการแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่นเมื่อมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อ. ตัวเลขจะแสดงถึงจำนวนของการแจ้งเตือน.
  อินพุท (Input): สลับอุปกรณ์อินพุทที่เชื่อมต่อกับทีวี.
  ตัวตั้งเวลา (Timer): กำหนดค่า On timer และ Sleep timer.
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง, ไอคอนของ Timer อาจจะไม่มีแสดงออกมา
  การตั้งค่า (Setting): กำหนดการตั้งค่าต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับทีวี.

  [B] แอปต่าง ๆ(Apps)

  แสดงแอปที่ท่านชื่นชอบ.

  • แสดงรายการของแอปต่าง ๆ:
   ถ้าท่านเลือกที่ Apps หรือกดปุ่มAPPS บนรีโมทคอนโทรล, รายการของแอปต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้จะแสดงออกมา.
  • การดาวน์โหลดแอปต่าง ๆ:
   เลือกที่Google Play Store จากรายการของแอปต่าง ๆ.
   แอปต่าง ๆที่ท่านติดตั้งจะแสดงในรายการของแอปต่าง ๆ.
  • การเพิ่มแอปไปให้กับรายการที่ชอบ:
   เลือกที่Add app to favorites การเพิ่มแอปไปให้กับรายการที่ชอบ
  • การเปลี่ยนลำดับของแอปต่างๆ / การลบรายการที่ชอบออกไป:
   ถ้าท่านเลือกรายการของแอปที่เพิ่มเข้าไป และกดค้างไว้ที่ปุ่ม Enter บนรีโมทคอนโทรล, ท่านจะสามารถทำการเปลี่ยนลำดับการเรียงหรือลบรายการที่ชอบนั้นออกไปได้.

  [C] เล่นอันต่อไป(Play Next)

  ในPlay Next, ท่านสามารถเห็นคอนเทนท์เช่นโปรแกรมวิดีโอที่ท่านยังดูไม่จบ ตอนต่อไป หรือซีซันใหม่ของโปรแกรมทีวีที่ท่านชอบ, และคอนเทนท์ที่ท่านเพิ่มเข้าไปให้เองกับPlay Next.

  หมายเหตุ:

  • ท่านสามารถเพิ่มคอนเทนท์เข้าไปให้กับPlay Next ได้โดยการเลือกคอนเทนท์ในช่องใด ๆและกดค้างที่ปุ่มEnter บนรีโมทคอนโทรล.
  • ไม่ได้มีบริการและคอนเทนท์ครบทุกอย่างที่จะสามารถเพิ่มเข้าไปให้กับPlay Nextได้.
  • ถ้าหากไม่มีคอนเทนท์ที่ใช้ได้, Play Next อาจจะไม่มีแสดงออกมา.

  [D] ช่องสัญญาณ (Channels)

  แถวที่อยู่ใต้ [B] Apps จะเรียกว่า “ช่องสัญญาณ (Channels)” ในที่นี้, ท่านสามารถจะรับชมคอนเทนท์ที่แนะนำจากบริการสตรีมมิ่งวิดีโอได้.
  [C] Play Next ก็รวมอยู่ในช่องสัญญาณต่าง ๆด้วย.

  [E] การกำหนดช่องสัญญาณเอง(Customise channels) 

  Customise channels ใช้เพื่อทำการแสดงหรือซ่อนช่องสัญญาณที่เลือกไว้.
  หมายเหตุ: เพื่อกลับไปที่เมนู Home ,ให้กดที่ปุ่มBACK กดที่ปุ่ม INPUT บนตัวรีโมทคอนโทรล.


  การแก้ปัญหา

  • พบกับปัญหา?
   คำแนะนำและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆมากมาย, และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆจะมีให้โดยการกดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล หรือเลือกที่ไอคอน  Help ในรายการของแอปต่าง ๆ.
  • เมื่ออินเทอร์เน็ตมีการตัดการเชื่อมต่อ
   เมื่อทีวีของท่านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต, บริการและแอปต่าง ๆที่มีให้จะแสดงในเมนู Home นี้. แต่เมื่ออินเทอร์เน็ตมีการตัดการเชื่อมต่อ, "Wi-Fi is not connected", "Unable to access Internet" หรือ "Ethernet is not connected" จะแสดงบนหน้าจอทีวี.
   โดยการเลือกที่DETAILS, เมนูการตั้งค่าเครือข่ายจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
   ท่านจะต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะทำให้ข้อความนี้หายไป.

   


  *Android, Android TV และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.