หมายเลข ID หัวข้อ : 00202567 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/05/2019

เมนู Home สำหรับ Android TV™ (Android™ 8.0 Oreo™)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง จำเป็นต้องมีการอัปเดตไปเป็น Android OS 8.0 Oreo

เมื่อท่านกดปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล หน้าจอเมนูHome จะแสดงขึ้นมา. จากเมนูHome ท่านสามารถค้นหาสำหรับคอนเทนท์และเลือกคอนเทนท์ แอปต่าง ๆ และการตั้งค่าต่าง ๆที่แนะนำได้.

หน้าจอเมนู Home

[A] การค้นหา, การแจ้งเตือน, อินพุท และการตั้งค่า

ไอคอนคำอธิบาย

การค้นหาด้วยเสียง/คีย์บอร์ดบนหน้าจอ: ป้อนคำหลัก (Keyword) ด้วยไมโครโฟน บนตัวรีโมทคอนโทรล หรือด้วยคีย์บอร์ดบนหน้าจอในทีวี และค้นหาสำหรับคอนเทนท์ต่างๆมากมาย
หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆของฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง ให้อ้างอิงกับ:
วิธีการใช้ฟังก์ชัน Voice Search

การแจ้งเตือน (Notification): แสดงขึ้นมาเมื่อมีการแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่นเมื่อมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อ. ตัวเลขจะแสดงถึงจำนวนของการแจ้งเตือน.
อินพุท (Input): สลับอุปกรณ์อินพุทที่เชื่อมต่อกับทีวี.
ตัวตั้งเวลา (Timer): กำหนดค่า On timer และ Sleep timer.
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง, ไอคอนของ Timer อาจจะไม่มีแสดงออกมา
การตั้งค่า (Setting): กำหนดการตั้งค่าต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับทีวี.

[B] แอปต่าง ๆ(Apps)

แสดงแอปที่ท่านชื่นชอบ.

 • แสดงรายการของแอปต่าง ๆ:
  ถ้าท่านเลือกที่ Apps หรือกดปุ่มAPPS บนรีโมทคอนโทรล, รายการของแอปต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้จะแสดงออกมา.
 • การดาวน์โหลดแอปต่าง ๆ:
  เลือกที่Google Play Store จากรายการของแอปต่าง ๆ.
  แอปต่าง ๆที่ท่านติดตั้งจะแสดงในรายการของแอปต่าง ๆ.
 • การเพิ่มแอปไปให้กับรายการที่ชอบ:
  เลือกที่Add app to favorites การเพิ่มแอปไปให้กับรายการที่ชอบ
 • การเปลี่ยนลำดับของแอปต่างๆ / การลบรายการที่ชอบออกไป:
  ถ้าท่านเลือกรายการของแอปที่เพิ่มเข้าไป และกดค้างไว้ที่ปุ่ม Enter บนรีโมทคอนโทรล, ท่านจะสามารถทำการเปลี่ยนลำดับการเรียงหรือลบรายการที่ชอบนั้นออกไปได้.

[C] เล่นอันต่อไป(Play Next)

ในPlay Next, ท่านสามารถเห็นคอนเทนท์เช่นโปรแกรมวิดีโอที่ท่านยังดูไม่จบ ตอนต่อไป หรือซีซันใหม่ของโปรแกรมทีวีที่ท่านชอบ, และคอนเทนท์ที่ท่านเพิ่มเข้าไปให้เองกับPlay Next.

หมายเหตุ:

 • ท่านสามารถเพิ่มคอนเทนท์เข้าไปให้กับPlay Next ได้โดยการเลือกคอนเทนท์ในช่องใด ๆและกดค้างที่ปุ่มEnter บนรีโมทคอนโทรล.
 • ไม่ได้มีบริการและคอนเทนท์ครบทุกอย่างที่จะสามารถเพิ่มเข้าไปให้กับPlay Nextได้.
 • ถ้าหากไม่มีคอนเทนท์ที่ใช้ได้, Play Next อาจจะไม่มีแสดงออกมา.

[D] ช่องสัญญาณ (Channels)

แถวที่อยู่ใต้ [B] Apps จะเรียกว่า “ช่องสัญญาณ (Channels)” ในที่นี้, ท่านสามารถจะรับชมคอนเทนท์ที่แนะนำจากบริการสตรีมมิ่งวิดีโอได้.
[C] Play Next ก็รวมอยู่ในช่องสัญญาณต่าง ๆด้วย.

[E] การกำหนดช่องสัญญาณเอง(Customise channels) 

Customise channels ใช้เพื่อทำการแสดงหรือซ่อนช่องสัญญาณที่เลือกไว้.
หมายเหตุ: เพื่อกลับไปที่เมนู Home ,ให้กดที่ปุ่มBACK กดที่ปุ่ม INPUT บนตัวรีโมทคอนโทรล.


การแก้ปัญหา

 • พบกับปัญหา?
  คำแนะนำและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆมากมาย, และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆจะมีให้โดยการกดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล หรือเลือกที่ไอคอน  Help ในรายการของแอปต่าง ๆ.
 • เมื่ออินเทอร์เน็ตมีการตัดการเชื่อมต่อ
  เมื่อทีวีของท่านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต, บริการและแอปต่าง ๆที่มีให้จะแสดงในเมนู Home นี้. แต่เมื่ออินเทอร์เน็ตมีการตัดการเชื่อมต่อ, "Wi-Fi is not connected", "Unable to access Internet" หรือ "Ethernet is not connected" จะแสดงบนหน้าจอทีวี.
  โดยการเลือกที่DETAILS, เมนูการตั้งค่าเครือข่ายจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
  ท่านจะต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะทำให้ข้อความนี้หายไป.

 


*Android, Android TV และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.