หมายเลข ID หัวข้อ : 00194200 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

การเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลวเมื่อใช้แอป Music Center (SongPal)

  ข้อสำคัญ: กรุณาตรวจเช็คกับ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ของหัวข้อนี้ ในลิงค์ด้านล่าง.
  อุปกรณ์ Sony ออดิโอที่สามารถเชื่อมต่อกับ Music Center / SongPal

  ถ้าหากการเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่สามารถทำได้ระหว่างอุปกรณ์ออดิโอที่จับคู่ไว้ ในอุปกรณ์โมบาย และแอปพลิเคชัน Music Center, ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  1. ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ออดิโอนั้นมีการ ONไว้แล้ว.
  2. ตรวจเช็คดูว่า Bluetooth communication ของอุปกรณ์ออดิโอและอุปกรณ์โมบายนั้นเป็น ON อยู่.
  3. จาก Bluetooth setting ของอุปกรณ์โมบาย, ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ออดิโอมีการเลือกไว้แล้ว หรือตรวจเช็คดู Bluetooth setting ของอุปกรณ์โมบายนั้น.

  ถ้าหากการเชื่อมต่อ Bluetooth ขอแอปพลิเคชัน Music Center ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หลังการตรวจเช็คดูการตั้งค่าข้างต้น, ให้ลบการตั้งค่าอุปกรณ์ออดิโอนั้นออกจากแอปพลิเคชัน และจากนั้นทำการจับคู่และลงทะเบียนการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง.

  วิธีการลบการตั้งค่าอุปกรณ์ออดิโอออกจากแอปพลิเคชัน

  1. เปิดSongPal_app_iconไอคอนแอปพลิเคชัน Music Center ในอุปกรณ์โมบายของท่านขึ้นมา.
  2.  ในหน้าจอ Speaker & Group, แตะที่เมนู Option (3 จุดบนแถบบนสุด).

    
  3. แตะที่ Remove Speakers.
  4.  จากหน้าจอ Remove Speakers, เลือกอุปกรณ์ออดิโอที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นั้น
  5. ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ออดิโอนั้นมีการเลือกไว้แล้ว จากนั้นแตะที่ REMOVE.
  6. เมื่อ"Remove speakers?" แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ปุ่ม OK เพื่อทำการลบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ของอุปกรณ์ออดิโอนั้น

  วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้าไปใหม่

  เชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอนั้นเข้าไปใหม่ หลังการลบข้อมูลออดิโอนั้นออกจากแอปพลิเคชัน. สำหรับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอนั้นเข้าไปใหม่ ให้ตรวจเช็คดูกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้.
  จะเพิ่มลำโพงและอุปกรณ์ออดิโออื่น ๆ ในแอป Music Center (SongPal)ได้อย่างไร?