หมายเลข ID หัวข้อ : 00194200 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/05/2018

การเชื่อมต่อล้มเหลวระหว่างลำโพง Bluetooth และ แอปปลิเคชัน Music Center (SongPal) สำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS .

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:กรุณาตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกันได้สำหรับหัวข้อนี้จากลิงก์ด้านล่าง.
http://vssupport.sony.net/en_ww/device.html


เพื่อแก้ปัญหานี้, ให้เชื่อมต่อลำโพง Bluetooth เข้าไปใหม่กับ แอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) ในอุปกรณ์โมบายของท่านโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android :

  1. แตะที่ไอคอนของแอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) SongPal_app_icon  ในสมาร์ทโฟนของท่าน.
  2. แตะที่อุปกรณ์ ออดิโอ ในหน้าจอ  Speaker & Group
  3. ในเมนู Option แตะที่ Terminate Connection.
  4. แตะที่อุปกรณ์ออดิโอในหน้าจอของ Device & Group.

สำหรับโทรศัพท์โมบาย iOS :

  1. กดที่ปุ่ม Home ใน iPhone/iPad/iPod touch ของท่านเพื่อปิดแอปพลิเคชัน Music Center (SongPal).
  2. แตะที่ไอคอนของแอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) SongPal_app_icon   ในหน้าจอ Home ของท่าน.
  3. แตะที่อุปกรณ์ ออดิโอ ในหน้าจอ  Speaker & Group .