หมายเลข ID หัวข้อ : 00157816 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อของ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยในแอป Music Center ได้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: ไม่ได้มีเครื่องครบทุกรุ่นที่จะเข้ากันได้กับแอป Music Center สำหรับข้อมูล อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับแอป Music Center ให้อ้างอิงกับหน้าเว็ป Music Center — รุ่นที่เข้ากันได้

    ตามสเปกของแอป Music Center ชื่อของ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (Device Name) ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้