หมายเลข ID หัวข้อ : 00157816 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อของ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยในแอป Music Center ได้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: ไม่ได้มีเครื่องครบหมดทุกรุ่นที่จะเข้ากันได้กับแอป Music Center สำหรับข้อมูลการเข้ากันได้กับแอป Music Center ให้อ้างอิงกับหน้าเว็บ Music Center — รุ่นที่เข้ากันได้

    ตาม ข้อมูลจำเพาะของแอป Music Center ชื่อของ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (ชื่ออุปกรณ์ (Device Name)) ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้