หมายเลข ID หัวข้อ : 00239427 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

แอป Music Center ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันมาก่อนหน้านี้ได้

    ให้ทำหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:

    • จาก MENU ของ เครื่องเสียงติดรถยนต์ เลือกที่ SONY APP จากนั้นเลือกเพื่อทำการเชื่อมต่อ
    • จาก การตั้งค่าของ Bluetooth ใน สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อเข้ากับ เครื่องเสียงติดรถยนต์ และจากนั้น เชื่อมต่อจากประวัติของ แอป Music Center