หมายเลข ID หัวข้อ : 00239424 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

เมื่อเลือกแหล่งจ่ายสัญญาณที่แสดงในแอป Music Center จะมีการแสดงเป็นแหล่งจ่ายสัญญาณอื่นใน เครื่องเสียงติดรถยนต์

    เมื่อแหล่งจ่ายสัญญาณในแอป Music Center แตกต่างจากที่แสดงใน เครื่องเสียงติดรถยนต์ ให้ตัดการเชื่อมต่อแอปและ เครื่องเสียงติดรถยนต์ จากนั้นให้เชื่อมต่อเข้าไปใหม่