หมายเลข ID หัวข้อ : 00239458 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

ระดับเสียงของ เครื่องเล่น Walkman® ไม่สามารถทำการปรับได้ และ คอนเทนท์เพลงมีการเล่นที่ ระดับเสียงดัง

    เมื่อ หูฟังบางอันเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้ เช่น หูฟัง USB Type-C ระดับเสียงอาจจะอยู่ที่สูงสุดตลอดเวลา และ ระดับเสียงไม่สามารถทำการปรับได้

    กรุณาหลีกเลี่ยงจากการใช้ หูฟังเหล่านี้เมื่อทำการเล่น คอนเทนท์ที่เป็นเพลง