หมายเลข ID หัวข้อ : 00237068 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2020

โลโก้ของช่องสัญญาณค้างอยู่บนหน้าจอทีวี แม้ว่าจะเปลี่ยนช่องสัญญาณไปแล้วก็ตาม

    ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าหากเอาต์พุต HDMI ของเซ็ตท็อปบอกซ์ของท่านตั้งไว้ที่ 720p สัญญาณเอาต์พุต 720p สามารถจะทำให้โลโก้ของ ช่องสัญญาณมีการกะพริบหลังจากปล่อยทีวีไว้ชั่วครู่ ซึ่งจะทำให้โลโก้ยังคงแสดงอยู่อีกต่อไป

    เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ จากการตั้งค่าของ AV ของเซ็ตท็อปบอกซ์ให้เปลี่ยนสัญญาณเอาต์พุตไปเป็น 1080i ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากมีการตั้ง 1080i ให้เป็นเอาต์พุต สำหรับความช่วยเหลือในวิธีการเปลี่ยนสัญญาณเอาต์พุตในเครื่องเซ็ตท็อปบอกซ์ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น