หมายเลข ID หัวข้อ : 00236381 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/12/2019

Music Center สำหรับ PC ไม่รองรับ เครื่องเล่น Walkman®

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้

  1.  ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมนี้เพื่อทำการ อัปเดต Music Center for PC และ เครื่องเล่น Walkman® ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด:หมายเหตุ: เวอร์ชันก่อนหน้าของ ซอฟต์แวร์ Music Center for PC (2.1.0 และก่อนหน้า) ไม่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ เครื่องเล่น Walkman® NW-A100 หรือ NW-ZX500 ซีรีส์ได้ 
    
  2. เชื่อมต่อ เครื่องเล่น Walkman® เข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์
   1.  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ใช้สาย USB Type-C (มีมากับเครื่องเล่น) ทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์
   2.  ในเมนูของ Use USB for เลือกที่ File Transferและแตะที่ OK 

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: ไม่สามารถทำการ ถ่ายโอน คอนเทนท์จากเครื่อง คอนเทนท์ของฉัน ไปให้กับ เครื่องเล่น Walkman® ได้