หมายเลข ID หัวข้อ : 00236381 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

Music Center สำหรับ PC ไม่รองรับ เครื่องเล่น Walkman®

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้

  1.  ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมนี้เพื่อทำการ อัปเดต Music Center for PC และ เครื่องเล่น Walkman® ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด:หมายเหตุ: เวอร์ชันก่อนหน้าของ ซอฟต์แวร์ Music Center for PC (2.1.0 และก่อนหน้า) ไม่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ เครื่องเล่น Walkman® NW-A100 หรือ NW-ZX500 ซีรีส์ได้ 
    
  2. เชื่อมต่อ เครื่องเล่น Walkman® เข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์
   1.  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ใช้สาย USB Type-C (มีมากับเครื่องเล่น) ทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์
   2.  ในเมนูของ ใช้ USB สำหรับ (Use USB for) เลือกที่ การโอนไฟล์ (File Transfer)และแตะที่ ตกลง (OK) 

  ถ้าหากท่านต้องการจะทราบวิธีการ ถ่ายโอน เนื้อหาไปให้กับเครื่อง Walkman ท่านอาจจะอ้างอิงกับ คำถามที่พบบ่อยนี้: วิธีการถ่ายโอนเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์ไปให้กับเครื่องเล่น Walkman®