หมายเลข ID หัวข้อ : 00236385 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/12/2019

หลังการอัปเดต ซอฟต์แวร์ระบบของทีวีแล้ว แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เพิ่มไว้ใน Favorites จะหายไปจากหน้าจอ Home

    การอัปเดต ซอฟต์แวร์ระบบของทีวี อาจจะมีการลบ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ออกจาก Favorites
    ท่านสามารถเพิ่ม แอปพลิเคชันต่าง ๆ ไปให้กับ Favorites ได้อีกครั้ง โดยการเลือก แอปพลิเคชันต่าง ๆ นั้นในHOMEAdd app to favorites