หมายเลข ID หัวข้อ : 00255951 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/09/2023พิมพ์

มีข้อความเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับรีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมา

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  แม้ว่าท่านจะเลือกที่ ปิด (Close) เพื่อปิดการแจ้งเตือนการอัปเดตแล้ว ข้อความนี้ก็ยังจะแสดงขึ้นมาอีกเมื่อท่านเริ่มเปิดทีวีขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุงเสถียรภาพของรีโมทคอนโทรล ขอแนะนำให้ท่านทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรล

  หมายเหตุสำหรับรุ่นที่เป็น Android TV™ ปี 2563 (ยกเว้น X90H และ KM-X9000H ซีรีส์) และรุ่นที่เป็น Android TV ปี 2562: หลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีให้เป็นเวอร์ชัน 6.4960 การแจ้งเตือนให้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลทีวี อาจจะแสดงขึ้นมาได้อีก


  Q1: A มีข้อความแจ้งเตือนว่ามี การอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลให้ แสดงขึ้นมา ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรล

  หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

  หน้าจอ “มีการอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลให้”

  A1: การอัปเดตนี้จะมีการปรับปรุงเสถียรภาพของรีโมทคอนโทรลทีวีให้ดีขึ้น ซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลทีวีอันเดิมจะไม่มีการแสดงข้อความเตือนแบตเตอรี่เหลือต่ำ หลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ ท่านจะเห็นข้อความเมื่อระดับของแบตเตอรี่เหลืออยู่ต่ำ

  • ถ้าหากท่านต้องการจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรล:
   กดที่ อัปเดตเลย (Update now) ในระหว่างการอัปเดต กรุณาวางรีโมทคอนโทรลทีวีไว้ใกล้กับทีวี และกรุณาอย่าถอดแบตเตอรี่ออก การอัปเดตซอฟต์แวร์จะใช้เวลาสอง-สามนาที
  • ถ้าหากท่านยังไม่ต้องการจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลในตอนนี้:
   กดที่ ปิด (Close) ท่านสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ตอนหลังได้ตาม A3ต่อไปนี้

  Q2: การอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลทีวีล้มเหลว

  หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

  หน้าจอ

  A2: กดที่ ลองอีกครั้ง (Try again) และในระหว่างการอัปเดต กรุณาวางรีโมทคอนโทรลทีวีไว้ใกล้กับทีวี และกรุณาอย่าถอดแบตเตอรี่ออก

  • ถ้าหากการอัปเดตยังคงล้มเหลว:
   กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลทีวีด้วยอันใหม่และลองทำการอัปเดตอีกครั้ง
  • ถ้าหากการอัปเดตล้มเหลวแม้จะหลังจากทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว:
   ให้กดค้างที่ปุ่ม เปิดปิด (Power) ของรีโมทคอนโทรลไว้ประมาณ 5 วินาทีเพื่อเริ่มการทำงานใหม่ให้กับทีวี จากนั้นลองทำการอัปเดตอีกครั้ง

  Q3: ฉันปิดการแจ้งเตือน การมีอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับรีโมทคอนโทรลให้ ไปแล้ว ในตอนนี้ฉันจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลได้อย่างไร?

  A3: ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลทีวี

  1. กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ รีโมทคอนโทรล และ อุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)รีโมทคอนโทรล (Remote control)อัปเดตซอฟต์แวร์ (Software update)อัปเดต (Update)