หมายเลข ID หัวข้อ : 00235981 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

เครื่องเล่น Walkman® ร้อนขึ้นมา

  เครื่อง Walkman ใช้ชิ้นส่วนที่ใช้กำลังงานในการเล่นเพื่อให้มี คุณภาพของเสียงสูง และจะมีความร้อนเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้ การเปิดหน้าจอไว้เป็นระยะเวลานาน ๆ การเล่น เสียงความละเอียดสูง การใช้งาน DSEE HX และ การเล่นที่ ระดับเสียงสูง ๆ จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นได้ทั้งหมด

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อเครื่องเล่นร้อนขึ้นมา:

  • ปิดเครื่องเล่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน
  • ปรับ ระดับเสียงให้ต่ำลง
  • ตั้งค่าเวลาปิด (Sleep) ไว้ไม่เกิน 1 นาที
   เลือกที่  การเลือก (Settings)ตั้งค่าภาพ (Display)ตั้งค่าเวลาปิด (Sleep) จากนั้นตั้งเวลา
  • ปรับระดับ ความสว่างให้น้อยลง
   เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)ตั้งค่าภาพ (Display)ความสว่าง (Brightness) จากนั้นลด ความสว่างลง
  • ปิดการตั้งค่า คุณภาพเสียงบางส่วนหรือทั้งหมดลงไป
   1. เลือกที่  การปรับแต่งเสียง (Sound adjustment)
   2. ปิด การตั้งค่า คุณภาพเสียงทั้งหมดลงไป เช่น Equalizer, DSEE HX, และ DC Phase Linearizer
  • ปิด Wi-Fi เมื่อไม่ได้ใช้งาน
   เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)) Wi-Fi จากนั้นตั้งไปที่ ปิด (OFF)
  • ปิดแอปที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมด
    

  หมายเหตุ:

  • ระมัดระวังในการใช้เครื่องเล่นนี้ ถ้าหากมีการเปิดแสดงหน้าจอเป็นระยะเวลานาน เครื่องเล่นอาจจะร้อนขึ้นมาได้
  • ห้ามวางเครื่องเล่นในถุงที่ปิดแน่นหรือห่อไว้ในเสื้อผ้า เพราะจะทำให้เครื่องร้อนขึ้นมาได้