หมายเลข ID หัวข้อ : 00233401 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2021

ฟังก์ชัน Apple CarPlay ไม่ทำงานหลังการอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันใหม่

    หลังการอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่ Siri อาจจะมีการ OFF ลงไป ที่จะทำให้ CarPlay ไม่ทำงาน
    เพื่อแก้ไขอาการนี้ ต้องแน่ใจว่า Siri ได้มี  การตั้ง ไปที่ ON และจากนั้นเปิด CarPlayขึ้นมา

    หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังการตั้งค่า Siri ไปเป็น ON ให้ทำการรีสตาร์ท iPhone และลองดูอีกครั้ง