หมายเลข ID หัวข้อ : 00267723 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2021

หลังจากการใช้งานนาน ๆ การทำงานของ Apple CarPlay หรือ Android Auto จะมีการล้าหลังหรือช้าได้

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เพื่อแก้ไขอาการนี้ ให้ตัดการเชื่อมต่อ โทรศัพท์ออกจากตัวเครื่องและเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่