หมายเลข ID หัวข้อ : 00243895 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2020

รูปภาพในแอป Google Photos จะแสดงด้วยความสว่างมากเกินไป

เมื่อฉันแสดงรูปภาพด้วย Google Photos ความสว่างของภาพจะเปลี่ยนไปอย่างมาก เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้? รูปภาพในแอป Google Photos ของฉันจะแสดงด้วยความสว่างมากเกินไปจนดูคล้ายกับว่ารูปภาพถูกปรับให้มีแสงจ้าเกินไป ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร? เมื่อดูใน Google Photos รูปภาพของฉันสว่างเกินไป ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง?

    มีปัญหา ใน Google Photos เวอร์ชัน 4.22.0.263006408 

    อัปเดตที่เก็บข้อมูล Google Photos™ เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อแก้ปัญหานี้ คุณสามารถอัปเดตโดยอัตโนมัติหรือคุณสามารถอัปเดตด้วยตัวเองได้โดยใช้ Google Play™ Store