หมายเลข ID หัวข้อ : 00237516 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

แอปไม่ทำงาน

  หากแอปในอุปกรณ์ของคุณทำงานไม่ถูกต้อง ให้ลองดำเนินการต่อไปนี้ทีละอย่าง ยืนยันหลังจากการดำเนินการแต่ละอย่างว่าแก้ไขปัญหาได้แล้วหรือไม่ก่อนที่จะลองวิธีถัดไป

  หมายเหตุ

  แอปที่ดาวน์โหลดไว้ ซึ่งคุณไม่ได้ดาวน์โหลดจาก Google Play อาจไม่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับอุปกรณ์ของคุณ หากการดำเนินการต่อไปนี้แก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้ติดต่อผู้พัฒนาแอปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ Android เวอร์ชันใด ให้ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า) > About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) > Android version (เวอร์ชันของ Android) หากคุณไม่พบ About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) ภายใต้ Settings (การตั้งค่า) ให้แตะ System (ระบบ)

  • บังคับให้แอปหยุดการทำงาน แล้วเปิดแอปอีกครั้ง

  วิธีบังคับหยุดแอป (Android 11/Android 10/Android 9)

  วิธีบังคับหยุดแอป (Android 8)

  • หากแอปต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ (Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ) และปิดโหมดเครื่องบินแล้ว

  วิธีปิดโหมดเครื่องบิน (Airplane mode)

  • เริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของคุณใหม่แล้วลองใช้แอปอีกครั้ง
  • หากอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนโหมด STAMINA และเปิดใช้โหมดดังกล่าวอยู่ ให้ปิดใช้งานและเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของคุณใหม่ คุณสมบัติต่างๆ จะถูกจำกัดหรือปิดใช้งานเพื่อลดการใช้แบตเตอรี่โดยขึ้นอยู่กับระดับ STAMINA ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพการแสดงผล ความสว่างหน้าจอ การปรับปรุงภาพ และ GPS ในขณะที่หน้าจอปิดอยู่ การซินโครไนซ์ข้อมูลแอปในพื้นหลังหรือสตรีมมิ่งอาจถูกปิดใช้งานสำหรับบางแอปพลิเคชัน

   ถ้าต้องการปิดโหมด STAMINA (Android 11/Android 10)

   ถ้าต้องการปิดโหมด STAMINA  (Android 9/Android 8) 

  วิธีเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของคุณใหม่

  • อัปเดตแอปใน Google Play หากคุณไม่มีเวอร์ชันล่าสุด บางแอปไม่สามารถอัปเดตใน Google Play ได้
  • ลบแคชของแอปเพื่อลบไฟล์ชั่วคราวในหน่วยความจำของแอปที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา คุณจะไม่สูญเสียข้อมูลส่วนตัวใดๆ จากการลบแคช

  วิธีลบแคชของแอปพลิเคชัน (Android 11/Android 10)

  วิธีลบแคชแอปพลิเคชัน (Android 9)

  วิธีลบแคชแอปพลิเคชัน (Android 8)

  • ลบข้อมูลแอปทั้งหมดที่แอปได้บันทึกไว้นับตั้งแต่คุณเริ่มต้นใช้งานแอป โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่แอปบันทึกไว้ เช่น ข้อมูลการล็อกอินและการตั้งค่า จะถูกลบออก

  วิธีลบข้อมูลแอปพลิเคชัน (Android 11/Android 10)

  วิธีลบข้อมูลแอปพลิเคชัน (Android 9)

  วิธีลบข้อมูลแอปพลิเคชัน (Android 8)

  • ถอนการติดตั้งอัปเดตทั้งหมดของแอปเพื่อรีเซ็ตแอป ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่แอปบันทึกไว้ เช่น ข้อมูลการล็อกอินและการตั้งค่า จะถูกลบออก หากเป็นไปได้ ให้อัปเดตแอปอีกครั้งใน Google Play

  วิธีถอนการติดตั้งการอัปเดตของแอป (Android 11/Android 10/Android 9)

  วิธีถอนการติดตั้งอัปเดตของแอป (Android 8)

  • ถอนการติดตั้งแอป แล้วติดตั้งแอปอีกครั้ง โปรดทราบว่าแอปที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบางแอปไม่สามารถถอนการติดตั้งได้

  วิธีถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน (Android 11/Android 10)

  วิธีถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน (Android 9/Android 8)

  • อัปเดตอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด
  • ดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ในบางครั้ง นี่คือวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดหากอุปกรณ์ของคุณทำงานไม่ถูกต้อง แต่โปรดทราบว่าวิธีนี้จะลบเนื้อหาส่วนบุคคลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้แล้ว

  วิธีสำรองข้อมูลของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์

  วิธีสำรองข้อมูลและซินโครไนซ์แอป การตั้งค่าโทรศัพท์ และประวัติการโทร

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 11/Android 10)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 9)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 8)