หมายเลข ID หัวข้อ : 00233146 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

เครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD

    เลือกชนิดของสาย

    คุณภาพของวิดีโอและเสียงที่สตรีมมิ่ง สามารถจะปรับให้สัมพันธ์กันได้ ตามฟีเจอร์หรือ ข้อมูลจำเพาะของสายแต่ละอัน