หมายเลข ID หัวข้อ : 00247271 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ไม่มีเสียงจาก เครื่องเล่น Blu-ray หรือเซ็ตท็อปบอกซ์ เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ HDMI บน Android TV™

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า HDMI signal format ไปเป็น Standard format:

  ท่านสามารถเลือก HDMI signal format ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด แต่ การตั้งค่านี้อาจจะทำให้ไม่มีเสียงหรือเสียงขาดตอนได้กับบางอุปกรณ์

  1. ตรวจดูการตั้งค่าของทีวี:
   1. กดที่ปุ่ม HOME ที่ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี
   2. เลือกที่  Settings
   3. เลือกที่ Watching TV
   4. เลือกที่ External inputs
   5. เลือกที่ HDMI signal format
  2. เลือกขั้วต่อที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ และเปลี่ยนการตั้งค่าไปเป็น Standard format

  หมายเหตุ: การตั้งค่าของ HDMI signal format จะใช้สำหรับแต่ละขั้วต่อ HDMI เท่านั้น นั่นคือท่านอาจจะต้องทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกเพื่อเปลี่ยน การตั้งค่าของแต่ละขั้วต่อ HDMI สำหรับแต่ละอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่