หมายเลข ID หัวข้อ : 00191262 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ภาพยนตร์ Blu-ray Disc ต้นฉบับในแบบ 4K หมายถึงอะไร ?

  อะไรคือต้นฉบับในแบบ 4K และฉันจะใช้หรือเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ได้อย่างไร ?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ต้นฉบับในแบบ 4K คืออะไร ?

  Sony Pictures Home Entertainment ได้ออก ภาพยนตร์ Blu-ray Disc ต้นฉบับ ในแบบ 4K และเครื่องรับโทรทัศน์ที่ปรับมาให้เหมาะกับ 4K Ultra High Definition. ภาพยนตร์ Blu-ray Disc เหล่านี้จะรวมเอาเทคโนโลยีต่อไปนี้ไว้ด้วย เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงมากที่สุดที่จะเป็นไปได้, และจะยกระดับประสบการณ์ความพึงพอใจใน 4K ให้สูงขึ้นด้วย:

  • การใช้ภาพยนตร์ต้นฉบับแบบ 4K ที่สร้างมาจากฟิล์มต้นฉบับที่ผ่านการสแกนแบบดิจิตอลที่ความละเอียดมากกว่า 4K , หรือถ่ายออกมาด้วยกล้องดิจิตอลระดับ 4K ที่ให้ความแม่นยำและรายละเอียดของภาพได้มากกว่า.
  • การใช้ x.v.YCC color gamut กับภาพยนตร์ต้นฉบับแบบ 4K จะช่วยขยายช่วงส่วนประกอบความเข้มข้นของสีในต้นฉบับ เมื่อดูในเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีสเปคใช้งานร่วมกันได้กับ x.v.YCC .
  • โซนี่้ ทำงานร่วมกันกับ Sony Pictures เพื่อให้ได้อัลกอริธึ่มที่เหมาะสมในการดาวน์คอนเวิร์ตภาพยนตร์ต้นฉบับแบบ 4K ให้ยกระดับกับ Sony 4K-Reality Pro Engine, เมื่อดูใน 4K LED TV.
   รูปภาพประกอบ

  ขั้นตอนของการ Activate Mastered ในฟังก์ชั่น 4K

  ฟังก์ชันนี้จะปรับภาพที่มีคุณภาพและความเหมาะสมสำหรับ Blu-ray Discs ต้นฉบับในแบบ 4K.

  ขั้นตอนการ Activate Mastered ใน 4K ในเครื่อง Blu-ray Disc Player ของท่าน

  1. เชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc player ของท่านเข้ากับอินพุท HDMI ของทีวีของท่าน.
  2. ตั้งค่า สัญญาณ HDMI output จากเครื่อง Blu-ray Disc player ของท่านไปที่ 1080/24p.
   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของ เครื่อง Blu-ray Disc player ให้กดที่ปุ่่ม HOME .
   2. เลือกที่ Setup.
   3. เลือกไปที่ Screen Settings.
   4. เลือกไปที่ Output Video Resolution.
   5. เลือกไปที่ 1080/24p.
  3. เล่นแผ่น Blu-ray Discs ใด ๆ ด้วยเรื่องที่เป็นต้นฉบับในแบบ 4K .

  ขั้นตอนในการ Activate Mastered ใน 4K ในทีวีของท่าน

  หมายเหตุ: ขั้นตอนจะแปรผันไปตามรุ่นเครื่องของทีวีนั้น ๆ .

  สำหรับทีวีที่เชื่อมต่อกับ BRAVIA Sync

  1. เลือกระหว่าง Cinema หรือ HDR Video.
   1. ในตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม SYNC MENU .
   2. เลือกไปที่ TV Control.
   3. เลือกไปที่ Options.
   4. เลือกที่ Scene Select.
   5. เลือกไปที่ Cinema หรือ HDR Video.
  2. ถ้าต้องการเปิดฟังก์ชัน Mastered in 4K
   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน กดที่ปุ่ม SYNC MENU .
   2. เลือกไปที่ TV Control.
   3. เลือกไปที่ Home (Menu).
   4. เลือกที่Settings.
   5. เลือกที่ System Settings.
   6. เลือกไปที่ Picture.
   7. เลือกไปที่ Mastered in 4K.
   8. เลือกที่On.

  สำหรับทีวีที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ BRAVIA Sync

  1. เลือกระหว่าง Cinema หรือ HDR Video.
   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน กดที่ปุ่ม OPTIONS .
   2. เลือกที่ Scene Select.
   3. เลือกไปที่ Cinema หรือ HDR Video
  2. ถ้าต้องการเปิดฟังก์ชัน Mastered in 4K
   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน กดที่ปุ่ม HOME .
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ System Settings.
   4. เลือกไปที่ Picture.
   5. เลือกไปที่ Mastered in 4K.
   6. เลือกที่On.