หมายเลข ID หัวข้อ : 00231591 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2020

การตั้งค่าของ Equalizer ในอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่จะมีผลกับชุดหูฟังไร้สายหรือไม่?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  การตั้งค่าของ Equalizer ของอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่จะมีผลในชุดหูฟังหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth นั้น 

  เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง Walkman

  การตั้งค่าของ Equalizer จะมีผลใน หูฟังหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง Walkman นั้น ๆ:

  • NW-A30, NW-A40, NW-A50, NW-WM1 และ NW-ZX300 ซีรีส์
   การตั้งค่าของ Equalizer จะไม่มีผลในหูฟังในเครื่องรุ่นเหล่านี้ ถ้าต้องการตั้ง Equalizer ในหูฟัง ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านเข้ากับหูฟังและตั้งค่า Equalizer โดยใช้แอป Sony | Headphones Connect จะเป็นการเก็บการตั้งค่าของ Equalizer ไว้ในหูฟังนั้น หลังการทำขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น ให้เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง Walkman ท่านสามารถเล่นเพลงในหูฟังได้โดยเปิดฟีเจอร์ Equalizer ไว้
    
  • NW-ZX100, NW-A20, NWZ-A860, NWZ-A10, และ NWZ-S770 ซีรีส์
   การตั้งค่าของ Equalizer จะมีผลในหูฟังในเครื่องรุ่นเหล่านี้ จากเมนู Home ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเปิดฟีเจอร์ Equalizer (Sound Effect Preset): Settings > Bluetooth Settings > Sound Effect Preset

  เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ อุปกรณ์ Bluetooth อื่น

  ตั้ง Equalizer โดยใช้ แอป Sony | Headphones Connect นี่จะเป็นการเก็บการตั้งค่าของ Equalizer ไว้ในหูฟังนั้น หลังการทำขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น ให้เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ท่านสามารถเล่นเพลงในหูฟังได้โดยเปิดฟีเจอร์ Equalizer ไว้