หมายเลข ID หัวข้อ : 00231551 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2020

ฉันสามารถจะเชื่อมต่อ (จับคู่) ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth หลายตัวได้หรือไม่?

ชุดหูฟังนี้รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายตัวหรือการเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้หรือไม่?

    ชุดหูฟังสามารถจะลงทะเบียน (จับคู่กับ) ได้กับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ถึง 8 อุปกรณ์ หมายความว่าสามารถรองรับการจับคู่กับอุปกรณ์หลายตัวได้ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวที่สองหรือมากกว่าได้ในเวลาเดียวกัน หมายถึงว่าการเชื่อมต่อแบบ"หลายจุด (Multipoint)" ไม่มีการรองรับ เมื่อ ชุดหูฟังจับคู่กับอุปกรณ์สองตัวหรือมากกว่า ท่านจำเป็นต้องสลับการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่ต้องการ