หมายเลข ID หัวข้อ : 00246709 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/06/2020

ระดับเสียงปรับขึ้นไปสูงสุดเมื่อท่านเชื่อมต่อ ชุดหูฟัง ไร้สายเข้ากับ อุปกรณ์ Bluetooth

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ Bluetooth (เช่น สมาร์ทโฟน) ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าหาก ระดับเสียงไม่ได้มีการลิงก์อย่างถูกต้องกับชุดหูฟัง

  ถ้าในกรณีนี้ ไม่ว่าระดับเสียงของชุดหูฟังจะปรับไปสูงสุด หรือระดับเสียงไม่สามารถจะปรับได้ ถ้าระดับเสียงของ หูฟังอยู่ที่สูงสุด ให้ถอดชุดหูฟังออก แล้วลองทำดังต่อไปนี้:

  1. ปรับ ระดับเสียงโดยใช้ อุปกรณ์ Bluetooth

   ปรับระดับเสียงโดยใช้ อุปกรณ์ Bluetooth จากนั้นเชื่อมต่อชุดหูฟังและตรวจดูว่า ระดับเสียงสามารถจะปรับได้หรือไม่ ถ้าระดับเสียงของชุดหูฟัง ยังไม่สามารถปรับได้อีก ให้ทำในขั้นตอนถัดไป

  2. ทำการรีเซ็ต หูฟัง

   เลือกรุ่นเครื่องของท่านเพื่อดูรายละเอียด:

   WF-SP800N

   WF-1000XM3

  3. รีเซ็ต ชุดหูฟัง และทำการจับคู่อีกครั้ง

   เลือกรุ่นเครื่องของท่านเพื่อดูรายละเอียด:

   WF-SP800N

   WF-1000XM3

  ถ้าหากปัญหายังไมหายไป ชุดหูฟัง ไร้สายอาจจะต้องได้รับ บริการตรวจซ่อมแล้ว