หมายเลข ID หัวข้อ : 00230411 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

ชุดหูฟังปิดเองอัตโนมัติในระหว่างการเปลี่ยนภาษาของเสียงแนะนำ

    เพาเวอร์ของ ชุดหูฟังไร้สายจะตัดการเชื่อมต่อชั่วคราว ในระหว่างการเปลี่ยนไฟล์ภาษาของเสียงแนะนำ

    เพาเวอร์จะเปิดอัตโนมัติหลังจากนั้นประมาณ 90 วินาที