หมายเลข ID หัวข้อ : 00250320 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/09/2020

วิธีการสวมใส่และปรับ ชุดหูฟังกับหูของฉัน (WF-SP800N)

  1. ใส่ชุดหูฟังไร้สายเข้าไปที่หูทั้งสองข้าง
   ใส่ตัวเครื่องที่มีเครื่องหมาย (ซ้าย) เข้ากับหูด้านซ้ายของท่าน และตัวเครื่องที่มีเครื่องหมาย (ขวา) เข้ากับหูด้านขวาของท่าน ตัวเครื่องทางด้านซ้ายจะมีุจุดสัมผัสได้ (Tactile dot)
   ระวังที่จะไม่แตะถูกทัช เซนเซอร์ (Touch sensor) เมื่อท่านใส่ ชุดหูฟังเข้าไปในหูของท่าน


   1. จุดสัมผัสได้ (Tactile dot)
   2. ทัช เซนเซอร์ (Touch sensors) (ซ้าย ขวา)
  2. บิดตัวชุดหูฟังเพื่อให้ ตัวรับใบหูเข้าไปในร่องหูของท่านให้แน่น

   1. ร่องหู
   2. ตัวรับใบหู

   หมายเหตุ: ตัว เอียร์บัดจะเลื่อนลึกเข้าไปในหูของท่านได้ง่ายขึ้น ถ้าหากดึงส่วนบนสุดของใบหูเล็กน้อยในระหว่างที่บิดชุดหูฟัง

   ถ้าหากท่านรู้สึกว่าตัวรับใบหูเล็กเกินไป
   ตัวรับใบหูขนาด M จะติดมาให้กับตัวด้านซ้ายและด้านขวาของ ชุดหูฟังในตอนที่ซื้อมา เมื่อ สวมใส่ชุดหูฟัง ตามขั้นตอนข้างต้นและท่านรู้สึกว่าตัวรับใบหูเล็กเกินไป ให้เปลี่ยนตัวรับใบหูด้วยขนาด L แทน

   เพื่อให้ได้ คุณภาพเสียงที่เหมาะสมและ ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวนทำงานอย่างได้ผล
   ถ้าหากขนาดของ เอียร์บัดไม่พอดีกับรูหู หรือตัว เอียร์บัดใส่เข้าไปไม่เหมาะสม ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ คุณภาพเสียงอาจจะได้่รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด
   เมื่อท่านรู้สึกว่า ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และเสียงความถี่ต่ำไม่เพียงพอ ให้เปลี่ยนตัว เอียร์บัดไปเป็นอันที่ให้ความรู้สึกกระชับมากขึ้น
   เมื่อทำการเปลี่ยน เอียร์บัด ให้ลอง เอียร์บัดขนาดต่าง ๆ ตามลำดับจากขนาดใหญ่กว่าไปจนถึงขนาดเล็กกว่า
   ขนาดชนอง เอียร์บัดด้านซ้ายและด้านขวาอาจจะแตกต่างกันได้

  วิธีการเลือก เอียร์บัดให้เหมาะสมที่สุด

  วีดีโอนี้จะแสดงให้ท่านเห็นถึงวิธีการเลือก เอียร์บัดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อประสบการณ์ ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ของท่าน  คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  ลองกับ เอียร์บัดขนาดต่าง ๆ ตามลำดับเริ่มจากอันที่มีขนาดใหญ่กว่า (L) และไปที่ อันที่มีขนาดเล็กกว่า(SS):

  1. เปลี่ยนเอียร์บัดต่าง ๆ ไปเป็นอันที่มีขนาด L

   • การถอดเอียร์บัดออก
    ถือตัวเครื่องคว่ำหน้าลง บิดและหมุนตัวเอียร์บัดออก
    หมายเหตุ ห้ามจิกที่ปลายของเอียร์บัดเมื่อถอดออก
   • การใส่ เอียร์บัด
    ใส่ตัวเอียร์บัดเข้าไปใหม่ให้แน่น ตั้งมั่นใจว่าตัวเอียร์บัดไม่หลวมหรือเอียง

   หมายเหตุ: ท่านสามารถดูขนาดได้ตามจำนวนเส้นที่อยู่ที่ด้านล่างในของตัวเอียร์บัด
   รูปภาพของ เอียร์บัด (SS, S, M, L)
   SS: 1 เส้น
   S: 2 เส้น
   M: 3 เส้น
   L: 4 เส้น

  2. บิดตัวชุดหูฟังเพื่อให้ ตัวรับใบหูเข้าไปในร่องหูของท่านให้แน่น

  3. ตรวจดูว่า ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ทำงานเป็นอย่างไรบ้าง

  4. ลองขนาดที่เล็กลง และตรวจดูว่า ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ทำงานเป็นอย่างไรบ้าง
   หมายเหตุ ขนาดที่ดีที่สุดของ เอียร์บัดอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละหู ใช้ขนาดที่พอดีที่สุดตามที่เหมาะสมกับแต่ละหู

  5. ลองเปลี่ยน เอียร์บัดขนาดที่แตกต่างกันออกไป จนกระทั่งท่าน พบอันที่ดีที่สุดสำหรับ ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ของท่าน