หมายเลข ID หัวข้อ : 00229806 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

ชุดหูฟัง ไร้สายของฉันดับลงไปทันที หลังจากที่วางลงไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ถ้าหาก ระดับที่เหลืออยู่ของ แบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟมีอยู่ต่ำ ทำการชาร์จไฟให้กับกล่องสำหรับชาร์จไฟด้วยสาย USB Type-C ที่ให้มา

    ท่านสามารถตรวจดูประจุไฟที่เหลือของ แบตเตอรี่ของ หูฟังได้โดยใช้แอป Sony | Headphones Connect (Ver. 6.0.0 หรือที่ใหม่กว่า)
    หมายเหตุ: สำหรับ WF-1000XM3 จะต้องเป็นเฟิร์มแวร์ของหูฟังเวอร์ชัน 2.0.2 หรือที่ใหม่กว่า