หมายเลข ID หัวข้อ : 00230391 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

ตัวแสดงสถานะของชุดหูฟังไร้สายติดสว่าง แม้ว่าการชาร์จไฟจะสำเร็จแล้ว

    เมื่อท่านเปิดฝาของกล่องสำหรับชาร์จไฟหลังการชาร์จไฟให้กล่องสำหรับชาร์จไฟเสร็จสิ้นแล้ว ตัวแสดงสถานะ(สีแดง)ของชุดหูฟังไร้สาย จะยังคงติดอยู่อีกระยะหนึ่ง