หมายเลข ID หัวข้อ : 00228584 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2020

[VIDEO] วิธีเชื่อมต่อกล้องของท่านกับอุปกรณ์ Android ด้วย Imaging Edge Mobile โดยใช้ QR code

    วีดีโอช่วยสอนนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อกล้องของท่านเข้ากับอุปกรณ์ Android ถ้าหากกล้องนั้นไม่มีแอป Smart Remote Control ติดตั้งไว้

    หมายเหตุ: กรุณาติดตั้ง Imaging Edge Mobile App ในอุปกรณ์ Android ของท่านก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube