หมายเลข ID หัวข้อ : 00196813 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

[VIDEO] วิธีเชื่อมต่อเข้ากับกล้องโดยใช้ QR code จากอุปกรณ์ Android

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้ QR code สำหรับ Android.

 

หมายเหตุ: สำหรับรายการของกล้องที่รองรับได้ ท่านสามารถอ้างอิงได้จาก หน้าของผลิตภัณฑ์ ที่ใช้กันได้.