หมายเลข ID หัวข้อ : 00196813 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

[VIDEO] วิธีเชื่อมต่อเข้ากับกล้องโดยใช้ QR code จากอุปกรณ์ Android

    วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้ QR code สำหรับ Android.

    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


    หมายเหตุ: สำหรับรายการของกล้องที่รองรับได้ ท่านสามารถอ้างอิงได้จาก หน้าของผลิตภัณฑ์ ที่ใช้กันได้.