หมายเลข ID หัวข้อ : 00196818 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/10/2018

[VIDEO] วิธีการเชื่อมต่อกับกล้องโดยใช้ QR code จากอุปกรณ์ iOS

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

The following video shows how to make a Wi-Fi connection using QR code For iOS.

Tutorial:
Learn how to turn captions on or off when watching Internet videos from YouTube

NOTE: For a list of supported cameras, you may refer the applicable products page.