หมายเลข ID หัวข้อ : 00196818 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

[VIDEO] วิธีการเชื่อมต่อกับกล้องโดยใช้ QR code จากอุปกรณ์ iOS

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้ QR code สำหรับ iOS.

 

หมายเหตุ: สำหรับรายการของกล้องที่รองรับได้ ท่านสามารถอ้างอิงได้จาก หน้าของผลิตภัณฑ์ ที่ใช้กันได้.