หมายเลข ID หัวข้อ : 00196818 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

[VIDEO] วิธีการเชื่อมต่อกับกล้องโดยใช้ QR code จากอุปกรณ์ iOS

    วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้ QR code สำหรับ iOS.

    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

    หมายเหตุ: สำหรับรายการของกล้องที่รองรับได้ ท่านสามารถอ้างอิงได้จาก หน้าของผลิตภัณฑ์ ที่ใช้กันได้.