หมายเลข ID หัวข้อ : 00227828 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาทีวี

  ไม่ติดตั้งทีวีไว้ใต้เครื่องปรับอากาศตรงๆ

  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผนังที่ติดตั้งทีวีไว้นั้นไม่เปียกชื้น พื้นผิวที่เปียกชื้นจะเป็นสิ่งดึงดูดแมลงต่างๆ เช่นมดและแมลงสาบได้เป็นอย่างดี แนะนำให้ดูแลอย่าให้มีแมลงดังกล่าวอยู่กับทีวี

  ถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่เชื่อมต่อกับทีวีออกจากเต้ารับไฟ AC (เต้ารับไฟหลัก) ก่อนที่จะทำความสะอาด
  เพื่อทำการขจัดผงฝุ่นจากผิวหน้าของจอ และตัวเครื่อง ให้เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม ถ้าหากผงฝุ่นติดแน่น ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มที่ชุบน้ำให้ชื้นเล็กน้อย
  ห้ามฉีดน้ำลงไปที่ตัวเครื่องทีวีโดยตรง เพราะอาจจะหยดลงไปถึงด้านล่างของหน้าจอ หรือส่วนภายนอกและเข้าไปในทีวีได้ และอาจจะสร้างความเสียหายกับทีวีได้
  ห้ามใช้แผ่นขัด ตัวทำความสะอาดอัลคาไลน์ หรือตัวทำละลายที่ระเหยเร็ว เช่นอัลกอฮอล์ เบ็นซิน ทินเนอร์ หรือยาฆ่าแมลง ในการทำความสะอาดทีวี การใช้วัสดุดังกล่าว อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผิวหน้าจอและวัสดุของตัวเครื่องได้