หมายเลข ID หัวข้อ : 00228559 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

เสียงออกมาเป็น ออดิโอ Dolby Digital Plus 2 แชลแนล เมื่อฉันเล่นไฟล์เพลงที่เป็นฟอร์แมท HE-AAC 5.1 แชลแนล

HE-AAC Audio Level และ Dynamic Range ไม่ทำงานเมื่อใช้แอป Media Player, Music, Album, หรือ Video

    สเปคของ High-Efficiency Advanced Audio Coding (HE-AAC) เป็นเทคโนโลยีของเสียงที่ยังไม่มีการรองรับในเครื่องรุ่นเหล่านี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ การรองรับสำหรับ HE-AAC จะมีการเพิ่มเข้ามาในอนาคตจากการอัปเดตซอฟต์แวร์

    • HE-AAC Audio Level และ Dynamic Range ไม่ทำงานเมื่อใช้แอป Media PlayerMusicAlbum, หรือ Video