หมายเลข ID หัวข้อ : 00227113 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

[VIDEO] วิธีการสร้างภาพยนตร์ Stop Motion​movie โดยใช้ Imaging Edge

    กรุณาตรวจสอบดูว่า กล้องของท่านรองรับDisplay Live View กับ Imaging Edge ได้หรือไม่ก่อนที่จะเริ่มทำ


    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube